Respect voor oorsprong
We hebben respect voor de oorsprong van het product, en dit ventileren we richting de klant door transparant te zijn over herkomstgegevens. We weten waar onze producten vandaan komen en hoe ze geproduceerd zijn. Zo vinden we het ook belangrijk om zoveel mogelijk dicht bij de bron te blijven om zo een verantwoorde oorsprong te waarborgen. Zo weten wij wat we verkopen en de klant weet wat hij eet.

 

Betrokken
Graag tonen we ons betrokken richting de maatschappij. We laten mensen graag meedenken die de andere kant op willen. Zo willen we mensen graag de geweldige regionale smaken meegeven door middel van (h)eerlijke producten. We willen onze klanten zonder schuldgevoel laten genieten. Ons eten wordt tegenwoordig gemanipuleerd op allerlei manier die schadelijk zijn voor het milieu maar ook voor de gezondheid van de consument. Wij streven naar welzijn voor alle betrokkenen, van aarde naar consument.

 

Integer
We zien ons zelf als een integer bedrijf dat geen verborgen agenda heeft. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Onze normen en waarden zien wij hierbij als rode draad. Zo zijn we integer richting onze leveranciers, die we een eerlijke prijs willen geven. Maar ook richting het dier, dat we een waardig leven gunnen. Een stukje transparantie richting de klant hoort hier ook bij. Zo willen we eerlijk en open zijn over de herkomst van ieder product dat we verkopen.

 

Eerlijk product
Het werken met eerlijke producten staat bij ons hoog in het vaandel. Geen uitputting van bodems, geen onnodig lijden van dieren, geen uitbuiting, maar ook geen manipulatie van het voedsel door bijvoorbeeld chemische toevoegingen. Het uiteindelijke product moet zo puur mogelijk zijn; dat gunnen wij het milieu en ook onze klant. Daarnaast willen we het product aan de klant aanbieden voor een zo eerlijk mogelijke prijs.